Art museums in Jiuquan

Jiuquan Art Museum

Address: No 70 South Street, Suzhou District, Jiuquan

Suzhou District Art Museum

Address: No 2 West Street, Suzhou District, Jiuquan

Jinta County Art Museum

Address: No 58 Aerospace Avenue, Jinta County, Jiuquan

Yumen City Art Museum

Address: No 1 Tunken Road, Yumen City, Jiuquan

Dunhuang City Art Museum

Address: No 340-1 Mingshan Middle Road, Dunhuang City, Jiuquan

Subei Mongolian Autonomous County Art Museum

Address: No 1 Bayin Road East, Dangchengwan Town, Subei Mongolian Autonomous County, Jiuquan

Aksay Kazak Autonomous County Art Museum

Address: No 22 Minzhu Middle Road, Aksay Kazak Autonomous County, Jiuquan


FOLLOW JIUQUAN
Copyright © Jiuquan Municipal People’s Government. All rights reserved. Presented by China Daily.
FOLLOW JIUQUAN
Copyright © Jiuquan Municipal People’s Government. All rights reserved. Presented by China Daily.